Szczegóły

Tytuł artykułu

Stakeholder Participation in the Polish Baltic Sea Commercial Fishing Fleet

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2015

Numer

No XXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×