Details

Title

Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 251

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×