Szczegóły

Tytuł artykułu

Polish Belles-lettres as a Source for Research on Culture of West Pomeranian Boat Fishermen after 1945

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2015

Numer

No XXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×