Szczegóły

Tytuł artykułu

Ciemna strona miasta portowego. Zjawisko prostytucji w powojennym Szczecinie (lata pięćdziesiąte)

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2015

Numer

No XXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×