Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie na kierunkuGospodarka Przestrzenna w Politechnice Koszalińskiej

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 251

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Gospodarka Przestrzenna Doświadczenia Wyzwania Procesu Kształcenia –i

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×