Szczegóły

Tytuł artykułu

Interdyscyplinarny wymiar kształcenia na kierunkuGospodarka Przestrzenna w świetle doświadczeń międzywydziałowychstudiów w Uniwersytecie Łódzkim

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 251

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×