Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie na kierunkuGospodarka Przestrzenna – programy studiów a przyszłość absolwentów 231Training in Spatial Economy – Study Programs and the Graduates’Future

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 251

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×