Details

Title

Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowaniaprzestrzennego w Polsce

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 252

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×