Details

Title

Możliwości opracowania mapy użytkowania ziemi na poziomie szczegółowości NUTS 5

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 252

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×