Szczegóły

Tytuł artykułu

Propozycje wskaźników powiązań

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 252

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×