Details

Title

Międzynarodowa konferencja naukowa „Miłosz i Miłosz” – sprawozdanie

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2011

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602
×