Szczegóły

Tytuł artykułu

Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładuprzestrzennego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 252

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×