Szczegóły

Tytuł artykułu

Territorial Partnerships as an Instrument of UrbanPolicy

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część I. Odpowiedzialne Zarządzanie Partycypacja Społeczna Responsible Management Social Participation ––

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×