Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność a tworzenieopracowań planistycznych – na przykładzie mpzp cennegoprzyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi – Lasu Łagiewnickiegowraz z otuliną/<br />Social Responsibility and the Creation of Planning Studies – the Exampleof the Local Development Plan for Naturally and Culturally Valuable Areaof the City of Lodz – Łagiewniki Forest and Its Buffer Zone

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×