Szczegóły

Tytuł artykułu

Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmini starostw powiatowych – przykład woj. łódzkiego/<br />Environmental Responsibility of the Offices of Municipalities and Districts– Example of the Lodz Region

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×