Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjał ekonomiczny społecznejodpowiedzialności klastrów innowacyjnych/<br />Economic Potencial of Innovative Clusters’ Social Responsibility

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×