Szczegóły

Tytuł artykułu

Opinie studentów Rzeszowa a problemy zarządzaniamiastem/<br />Students Opinions of Rzeszów and Problems of City Management

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×