Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym/<br />Social Security in the Local Dimension

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×