Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja funkcji przestrzeni publicznej w sieciulicznej Poznania/<br />The Realization of Functions of the Public Space in the Urban Road Networkin Poznań

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×