Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja funkcji przestrzeni publicznej w sieciulicznej Poznania/<br />The Realization of Functions of the Public Space in the Urban Road Networkin Poznań

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część Ii. Nowe Kierunki Paradygmaty Zarządzaniu Miastem New Directions And Paradigms In City Management Iw

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×