Szczegóły

Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami w gminach powiatumyszkowskiego w świetle nowych uwarunkowań prawnych/<br />Municipal Waste Management in Communities of the District of Myszków inthe New Legal Conditions

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×