Details

Title

Uwarunkowania i przemiany strukturyużytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowegow latach 2001-2011/<br />Conditions and Changes in the Structure of Land Ownership and Tenure inthe Central Pomerania in the Years 2001-2011

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 253

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×