Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania i przemiany strukturyużytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowegow latach 2001-2011/<br />Conditions and Changes in the Structure of Land Ownership and Tenure inthe Central Pomerania in the Years 2001-2011

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×