Details

Title

System informacji przestrzennej – sposób realizacjifunkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzii Aleksandrowa Łódzkiego/<br />Spatial Information System as a Way of Realization Informational Functionof Spatial Planning (Example of Lodz and Aleksandrów Łódzki).

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 253

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×