Szczegóły

Tytuł artykułu

System informacji przestrzennej – sposób realizacjifunkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzii Aleksandrowa Łódzkiego/<br />Spatial Information System as a Way of Realization Informational Functionof Spatial Planning (Example of Lodz and Aleksandrów Łódzki).

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×