Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka i literatura. Richarda Rorty’ego rozumienie literatury zaangażowanej

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2011

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×