Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach/<br />Notes on Authors

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Część Iii. Wybrane Studia Przypadków Chosen Case Studies

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×