Szczegóły

Tytuł artykułu

Planowanie przestrzenne jako instrumentrozwoju sustensywnego/<br />Spatial Planning as an Instrument of Sustainable Development

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×