Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzenna integracjafunkcji miasta średniej wielkości jako metoda równoważenia rozwojuw warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Regionu Pomorskiego)/<br />Spatial Integration Functions Medium -sized Towns as a Method ofDevelopment Balancing in Conditions of Market Economy (on Example ofPomeranien Region)

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×