Szczegóły

Tytuł artykułu

Recykling terenówjako narzędzie zrównoważonej gospodarki terenami w miastach/<br />Recycling of Urban Areas as a Tool for Sustainable Land Management

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×