Details

Title

Sprawozdanie z konferencji „Dysonanse. Twórczość Ste-fana Kisielewskiego (1911–1991)” (Kraków, 5–7 IV 2011)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2011

Numer

No 6

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0035-9602
×