Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z konferencji „Dysonanse. Twórczość Ste-fana Kisielewskiego (1911–1991)” (Kraków, 5–7 IV 2011)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2011

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×