Szczegóły

Tytuł artykułu

Retardacja wykorzystywaniai kreowania ekosystemów w terenie zurbanizowanym/<br />Retardation of Using and Ecosystems Creating in Urban Areas

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×