Szczegóły

Tytuł artykułu

Rzeka – atut czy przeszkoda w rozwoju zrównoważonymmiasta? Przykład Rzeszowa/<br />The River – an Advantage or an Obstacle in the City SustainableDevelopment? Case Study of Rzeszów

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×