Szczegóły

Tytuł artykułu

Teleowitalizm mityczny czy utopijna afazja? O „Wyspie” Leopolda Staffa

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0002-6

×