Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływinfrastruktury elektroenergetycznej na zrównoważone planowaniei zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładach z woj. pomorskiego/<br />The Impacts of Electric Power Infrastructure on Sustainable SpatialPlanning and Development in Poland on the Examplesof Pomorskie Voivodeship

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×