Details

Title

Wczesna poezja Wata i Miłosza – w kręgu myśli i symboliki gnostyckiej

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0005-3

×