Szczegóły

Tytuł artykułu

Zrównoważone systemy transportowe w kontekścieefektów zewnętrznych/<br />Sustainable Transport Systems in the Context of External Effects

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×