Szczegóły

Tytuł artykułu

„Lekcje biologii”, czyli Miłosz czyta Szymborską

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0006-2

×