Szczegóły

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju obszarów wiejskichw woj. mazowieckim a implementacja rozwoju zrównoważonego/<br />Trends in Development of Rural Areas in the Mazowieckie Voivodshipand the Implementation of Sustainable Development

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×