Szczegóły

Tytuł artykułu

Pomiar poziomu rozwoju zrównoważonego miastana przykładzie Wrocławia/<br />Assess the Degree of Sustainable Development of Wrocław

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 254

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×