Szczegóły

Tytuł artykułu

Miłosz i Lévinas – modernistyczny dwugłos o zadaniach literatury

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0010-6

×