Szczegóły

Tytuł artykułu

Rekomendacje dotyczące zasobówinformacyjnych oraz wskaźnikowania zjawisk społeczno-ekonomicznychw badaniach regionalnych/<br /> Recommendations on Public Information Resources and Indices Displaying Socio-Economic Phenomena in Regional Studies

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 255

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×