Details

Title

Przyszłość poezji Czesława Miłosza – warunki i możliwości (dys)kontynuacji

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0012-4

×