Szczegóły

Tytuł artykułu

Jarosław Marek Rymkiewicz w cieniu Miłosza

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0013-3

×