Details

Title

Problemy w opracowaniu wskaźników dla monitoringu przestrzennegosytuacji społecznej w Polsce/<br /> Problems of Designing Indices for Spatial Monitoring of the Social Situation inPoland

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 255

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×