Szczegóły

Tytuł artykułu

System STRATEG – nowe narzędzie do monitorowaniazjawisk i rezultatów polityk publicznych w przestrzeni/<br /> STRATEG System – New Tool for Monitoring the Effects and Results of PublicPolicies in the Territorial Area

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 255

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×