Szczegóły

Tytuł artykułu

„Uniwersalny” umysł i historia. Zagadnienia historycznoliterackie w narratologii kognitywistycznej

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0016-0

×