Szczegóły

Tytuł artykułu

Statystyka obszarów metropolitalnych – stani potrzeby/<br /> Statistics of Metropolitan Areas – Condition and Needs

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 255

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×