Szczegóły

Tytuł artykułu

Spójność terytorialna – wyzwanie dla badań statystycznych/<br /> Territoral Cohesion – Challenge for Statistical Research

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 255

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×