Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary Ameryki w „Świetle dziennym” Czesława Miłosza

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×